energiebesparing en premies

Energiebesparing

We wonen graag in een woning waar veel natuurlijk licht binnenkomt.
Daarvoor maken we gebruik van veel grote ramen, maar dat zou ook kunnen betekenen hoge energiekosten... Gelukkig staat de technologie niet stil en werd hoogrendementsglas ontwikkeld. Warmteverlies door de ramen vermindert met 80% tegenover enkel glas.

Voorbeeld:
Bij een buitentemperatuur van 0°C en een binnentemperatuur van 20°C krijgt men aan de binnenzijde van enkel glas een temperatuur van 5,6°C en van hoogrendementsglas met U=1.0W(m².K) een temperatuur van 17,3°C.

Maar uw investering is pas voor 100% rendabel als zowel het raamprofiel als het glas zeer goed isoleren.

Premies

Fluvius

Fluvius betaalt voor het plaatsen van hoogrendementsglas met U-waarde 1.0W/m²K een premie van 16 euro/m² glas (2021).

Opgelet! Een gedateerde foto van de beglazing en het volledige gebouw is nodig.

Voor meer informatie: www.fluvius.be.

Totaalrenovatiebonus

Omdat de voorwaarden frequent wijzigen, is het beter de website te bekijken: www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus.

De Vlaamse renovatiepremie voor woningen ouder dan 30 jaar

Zie www.wonenvlaanderen.be en www.energiesparen.be.

Er is geen belastingvoordeel meer voor energiebesparende uitgaven.

Ook voor de aanvraag van gemeente of provinciale premies, willen we u graag de nodige documentatie bezorgen.